Generowanie certyfikatu udziału

Certyfikat udziału przynależy każdemu uczestnikowi projektu, tj. osobie, która zgłosiła swój udział poprzez przesłanie odpowiednich danych i przekazanie wypełnionego formularzu udziału.
Certyfikat generowany jest na podstawie konta w Aplikacji.
Wygenerowanie certyfikatu jest nieodpłatne.WNIOSEK

*

*


*


*