Zamawianie publikacji projektowej

Publikacja projektowa, składająca się z książeczki i dwupaku CD przynależy każdemu uczestnikowi projektu, tj. osobie, która zgłosiła swój udział poprzez przesłanie odpowiednich danych i przekazanie wypełnionego formularzu udziału. Uczestnicy czynni sesji nagraniowych CD otrzymują zwielokrotnioną ilość egzemplarzy publikacji.
Publikacja zamawiana jest na podstawie konta w Aplikacji.
Zamówienie publikacji jest nieodpłatne.



WNIOSEK

*

*


*


*