Europa u bram

Ostateczny termin

Z uwagi na oczekiwanie dostarczenia nagrań rekrutacyjnych, jako ostateczny termin zgłoszeń kandydatur na uczestników czynnych warsztatów mistrzowskich, stanowiących pierwszy z elementów projektu, ustanawia się dzień 30.08.2013 r. (piątek)

Przeniesienie terminu

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający sezon urlopowy, niniejszym przekazujemy decyzję o przesunięciu terminu uważanego za maksymalny dla:
• zrealizowania przez personel projektu nagrań kwalifikacyjnych ew. uczestników czynnych projektu,
• dostarczenia przez kandydatów na uczestników czynnych projektu nagrań własnych,
ustalając go na dzień 27 sierpnia 2013 r. (wtorek).