Europa u bram

Nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający zostaje uruchomiony dla uczestnictwa czynnego w następujących klasach Mistrzowskich warszatów wykonawstwa muzyki klasycznej:

Instrument (limit miejsc osiągnięty na obecną chwilę):
Flet (10/10)
Fortepian (10/10)
Klarnet (7/10)
Obój (9/10)
Puzon (9/10)
Skrzypce (9/10)
Śpiew (10/10)
Wiolonczela (8/10)

Podstawowym kryterium dla naboru uzupełniającego jest termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.
Warunkiem niezbędnym dla dostarczanych nagrań rekrutacyjnych jest odpowiedni poziom umiejętności wykonawczych.

Prosimy o dostarczanie pełnych aplikacji rekrutacyjnych, tj. nagrania wraz z dokumentacją, przedstawioną w dziale Dokumenty niniejszej strony internetowej.

Aktualizacja 23.09.2013:
Nabór uzupełniający pozostanie otwarty dla wszystkich klas instrumentów do czasu jego zamknięcia, w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu kandydatów oraz jak największej skuteczności projektu. Lista rankingowa będzie aktualizowana w miarę napływu nowych zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji: fortepian i wokalistyka

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji wstępnej dla klas mistrzowskich fortepianu i śpiewu, wyłaniające uczestników czynnych Warsztatów mistrzowskich wykonawstwa muzyki, w kolejności alfabetycznej.
Obydwie klasy osiągnęły limit liczebnościowy 10 uczestników, w związku z czym aktualny nabór na uczestników czynnych Warsztatów w klasach fortepianu i śpiewu uznaje się za zamknięty.

Aktualizacja z dn. 23.09.2013:
W związku z trwającym naborem uzupełniającym, dopuszcza się składanie nagrań rekrutacyjnych również w klasach fortepianu i śpiewu, w celu aktualizacji listy rankingowej.
Przypominamy, iż nawet uczestnicy będący na liście rezerwowej mają szansę uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w trybie czynnym, np. w przypadku choroby lub anulowania udziału innego uczestnika.

FORTEPIAN:
Tomasz Buchta - OSM im. F. Chopina w Bytomiu
Natalia Byrdy - ZSM w Katowicach
Mateusz Duda - ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
Alicja Giecewicz - ZSM w Sosnowcu
Szymon Ogryzek - ZSM w Katowicach
Julia Pustelnik - PSM w Żorach
Jakub Stachura - ZSM w Katowicach
Weronika Staszek - POSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
Mateusz Tomica - ZSM w Katowicach
Jolanta Wieliczka - PSM w Żorach

ŚPIEW:
Anna Boniek - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Marta Bukowska - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu
Michał Czok - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Beata Dudek - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Artur Garbas - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Katarzyna Poździał - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Anna Moszkiewicz - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu
Marta Schnura - PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach
Volha Tsiarentsyeva - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu
Bartłomiej Wolniewicz - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu

Wyniki rekrutacji: skrzypce i wiolonczela

Podajemy wyniki rekrutacji wstępnej dla klas mistrzowskich skrzypiec i wiolonczeli, wyłaniające uczestników czynnych Warsztatów mistrzowskich wykonawstwa muzyki, w kolejności alfabetycznej.

SKRZYPCE:
Anna Baran - ZSM w Katowicach
Olivia Bujnowicz - ZSM w Katowicach
[Weronika Dziadek - ZSM w Katowicach] (errata z dn. 07.09.2013: uczestnictwo czynne anulowane)
Jacek Głogowski - OSM im. F.Chopina w Bytomiu
Michalina Kraska - PSM im. St. Moniuszki w Zabrzu
Judyta Krystoń - PSM im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie
Zuzanna Lipka - ZSM w Częstochowie
Marta Lucjan - PSM w Żorach
Julia Mitas - PSM im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie
Konstancja Smolorz - ZSM w Katowicach

Nabór uzupełniający na uczestników czynnych Warsztatów zostaje uruchomiony w klasie skrzypiec na podstawie erraty do wyników naboru rekrutacji wstępnej, dokonanej dn. 07.09.2013.

WIOLONCZELA:
Malwina Jakubowska - ZSM w Częstochowie
Bartosz Kowalski - ZSM w Katowicach
Michał Koziński - PSM im. St. Moniuszki w Zabrzu
Oliwia Meiser - OSM im. F.Chopina w Bytomiu
Kamil Owczarek - PSM w Żorach
Aktualizacja na podstawie naboru uzupełniającego z dn. 07.09.2013:
Aleksander Fijołek - ZSM w Katowicach
Szymon Szopa - ZSM w Katowicach
Izabela Stefańska - ZSM w Katowicach

W klasie wiolonczeli limit zakwalifikowanych uczestników nie został wyczerpany, w związku z czym nabór pozostanie otwarty w trybie uzupełniającym, do czasu osiągnięcia limitu 10 uczestników czynnych.

Wyniki rekrutacji: klarnety i oboje

W klasach klarnetu i oboju Mistrzowskich warsztatów wykonawstwa muzyki klasycznej przeprowadzony nabór w ramach rekrutacji wstępnej nie wyczerapał limitu 10 uczestników czynnych, w związku z czym rekrutacji będzie prowadzona nadal, w trybie naboru uzupełniającego. Zapraszamy do składania zgłoszeń.
Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych w wyniku pierwszego naboru uczestników czynnych Warsztatów w klasach oboju i klarnetu, w kolejności alfabetycznej.

OBÓJ:
Martyna Borowska - ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
Magdalena Kudala - ZSM w Katowicach
Justyna Kusztal - ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
Alicja Matuszczyk - POSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
Natalia Mielnik - POSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
Magdalena Panek - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu
Paulina Pilarska - OSM im. F.Chopina w Bytomiu
Alicja Wolak - PSM w Żorach
Mateusz Żurawski - ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

KLARNET:
Patryk Pfeifer - OSM im. F.Chopina w Bytomiu (aktualizacja z dn. 23.09.2013: uczestnictwo w projekcie anulowane)
Agata Piątek - ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
Igancy Siarkowski - ZSM w Katowicach
Aleksandra Marchewka - ZSM w Katowicach
Alicja Olekszak - ZSM w Katowicach
Marta Szybiak - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu

Wyniki rekrutacji: flet i puzon

Poniżej przedstawimy wyniki naboru na uczestników czynnych Warsztatów mistrzowskich wykonawstwa muzyki klasycznej w klasach fletu i puzonu, w kolejności alfabetycznej.

FLET:
Daria Branny - PSM im. I. Paderewskiego w Cieszynie
Marcelina Błasiak - PSM w Żorach
Gabriela Irzyk - ZSM w Katowicach
Ada Orlikowska - ZSM w Katowicach
Emilia Reske - PSM w Żorach
Paulina Soboń - OSM im. F. Chopina w Bytomiu
Agnieszka Strzodka - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu
Wiktoria Szmidt - OSM im. F. Chopina w Bytomiu
Natalia Uthke - ZSM w Katowicach
Flawiana Zemła - PSM im. S. Moniuszki w Zabrzu

Nabór przeprowadzony w ramach rekrutacji wstępnej Warsztatów do klasy fletu wyczerpał limit 10 osób. Pozostali kandydaci tworzą listę rezerwową będącą podstawą dla ewentualnego naboru uzupełniającego.

PUZON:
Filip Kołaczyk - ZSM im. M. J. Żebrowskiego
Michał Kurpanik - ZSM w Katowicach
Dominik Łukaszczyk - OSM im. F. Chopina w Bytomiu
Patryk Makowski - POSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
Eryk Mencner - PSM w Żorach
Sławomir Polka-Przeworski - OSM im. F. Chopina w Bytomiu
Marek Stolarczyk - POSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Nabór do klasy puzonu nie został zamknięty w wyniku rekrutacji wstępnej. Przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający w celu osiągnięcia limitu 10 uczestników czynnych Warsztatów.

Zamknięcie pierwszej rekrutacji

Szanowni Państwo,
rekrutacja wstępna dla Zadania I - Warsztaty mistrzowskie wykonawstwa muzyki klasycznej dobiega końca. Z uwagi na znaczące zainteresowanie, które wyraziło się m.in. dużą ilością zakwalifikowanych zgłoszeń, rekrutator główny w porozumieniu z rekrutatorami wstępnymi oraz kadra pedagogiczna projektu podjęli decyzję o podwyższeniu limitu miejsc uczestników czynnych danej klasy instrumentu, z 5 do 10 osób.

W trakcie następnych kilku dni ogłoszone zostaną wyniki naboru dla wszystkich klas instrumentów objętych Warsztatami. W tych klasach, dla których ilość zakwalifikowanych uczestników wyniosła mniej niż 10 osób, uruchomiony zostanie nabór uzupełniający.

Przed nami rekrutacja główna, w ramach której przeprowadzone zostaną:
• nabór uzupełniający na uczestników czynnych Warsztatów w wybranych klasach instrumentów,
• nabór na uczestników biernych Projektu (na który składają się nie tylko Warsztaty mistrzowskie, ale również Wykłady zarządzania karierą, Szkolenia obsługi instrumentów, oraz inne ciekawe, innowacyjne zadania edukacyjne i praktyczne),
• nabór na słuchaczy Projektu (czyli wszystkich tych zainteresowanych, którzy nie są uczniami szkół muzycznych II st., np. kadra zarządzająca i pedagogiczna oraz rodzice uczniów zgłoszonych do projektu placówek szkolnych).