Europa u bram

Szkolenia i wykłady

W końcowej fazie projektu zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zajęciach dostosowanych do zapotrzebowania uczniów szkół muzycznych II st.

Wykłady / konwersatoria na temat potencjalnych ścieżek edukacji i kariery - przygotowane z udziałem ekspertów czołowych zagranicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych, odbywają się w zgłoszonych placówkach szkolnych województwa.

Szkolenia specjalistyczne dostosowujące wiedzę i umiejętności przydatne dla ucznia i absolwenta szkoły muzycznej II st. - realizowane z udziałem ekspertów regionalnych, odbywają się w zgłoszonych placówkach szkolnych województwa, m.in. w następujących dziedzinach:
 • aktorstwo i ruch sceniczny;
 • impostacja i emisja głosu;
 • kameralistyka;
 • improwizacja z elementami kompozycji;
 • aranżacja / kompozycja;
 • lutnictwo / instrumenty smyczkowe;
 • budowa i obsługa instrumentów dętych;
 • budowa i obsługa instrumentów klawiszowych;
 • inżynieria i reżyseria dźwięku;
 • fizjoterapia muzyków;
 • pokonywanie stresu.

Wykłady innowacyjne prezentujące praktyczną formę realizacji zawodowej - organizowane w siedzibie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych, w następującym zakresie:
pozyskiwanie funduszy i środków na edukację i działalność artystyczną w warunkach krajowych i europejskich,
autoprezentacja i panowanie nad stresem, w tym jego psychologiczne i fizjologiczne aspekty,
znajomośc stosowania zasad akustyki, elektroakustyki i psychoakustyki (inżynieria, realizacja dźwięku).

Jak zawsze, wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe terminy i miejsca organizacji wydarzeń podane są w KALENDARZU.