Europa u bram

ZADANIE II - WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Jednym z głównych zadań projektu są Mistrzowskie warsztaty wykonawstwa muzyki klasycznej, odbywające się w wybranych szkołach muzycznych II st. na terenie województwa śląskiego.

Lekcje mistrzowskie odbywać się będą cotygodniowo w dwudniowych sesjach (zazwyczaj piątek/sobota) zawsze z udziałem pedagogów różnych instrumentów na terenie "szkół bazowych" dysponujących odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym.


Wśród zaproszonych do udziału w projekcie profesorów znajdują się przedstawiciele najbardziej renomowanych zagranicznych uczelni i instytucji muzycznych, znane osobistości świata muzycznego.


FORTEPIAN
prof. Dimtri Bashkirov (Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)
prof. Fabio Bidini (Wyższa Szkoła Muzyki im. Hannsa Eislera w Berlinie)
prof.
Siegfried Mauser (Wyższa Szkoła Muzyki w Monachium)
as. Alberto Rosado
(Wyższe Konserwatorium Muzyki w Salamance)
as. Viller Valbonesi (Wyższa Szkoła Muzyki im. Hannsa Eislera w Berlinie)

SKRZYPCE
prof. Zakhar Bron (Wyższa Szkoła Muzyki w Kolonii, Wyższa Szkoła Muzyki w Zurichu, Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)
prof. Ingolf Turban (Wyższa Szkoła Muzyki w Monachium)
as. Ema Alexeeva Ismirlieva
(Plural Ensemble)
as. Alfredo Garcia Serrano
(Universidad Alfonso X el Sabio Madrid)

WIOLONCZELA
prof. Frans Helmerson (Wyższa Szkoła Muzyki im. Hannsa Eislera w Berlinie, Kronberg Academy w Niemczech)
prof. Johannes Krebs (Wyższa Szkoła Muzyki w Bremie)
prof.
Jens Peter Maintz (Uniwersytet Sztuk Pięknych w Berlinie)
prof.
Philippe Muller (Narodowe Wyższe Konserwatorium Muzyki w Paryżu)
as. Michał Dmochowski
(Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)
as. Ángel García Jermann
(Królewskie Wyższe Konserwatorium Muzyczne w Madrycie)

KLARNET
prof. Alessandro Carbonare (Narodowa Akademia 'Santa Cecilia' w Rzymie)
prof. Andreas Sunden (Królewska Akademia Muzyki w Sztokholmie)
as. Giammarco Casani (Narodowa Akademia 'Santa Cecilia' w Rzymie)
as. Vicente Alberola (Orquesta Sinfónica de Madrid)

OBÓJ
prof. Hansjörg Schellenberger (Wyższa Szkoła Muzyki w Manchester, Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)
prof.
Christoph Hartmann (Berliner Philharmoniker)
as. Juan Manuel Garcia Cano Ruiz
(Plural Ensemble)

FLET
prof. András Adorján (Wyższa Szkoła Muzyki w Monachium)
as. Ulf Schaaff (Wyższa Szkoła Muzyki w Weimarze)
as. José Sotorres-Juan (Universidad Alfonso X el Sabio Madrid)

PUZON
prof. Stefan Schulz (Uniwersytet Sztuk Pięknych w Berlinie, Berliner Philharmoniker)
prof. Jamie Williams (Wyższa Szkoła Muzyki im. Hannsa Eislera w Berlinie, Deutsche Oper w Berlinie)
as.
Andreas Klein (Uniwersytet Sztuk Pięknych w Berlinie)

ŚPIEW
prof. Teresa Berganza (Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)
prof. Holger Falk (czołowy niemiecki śpiewak operowy)
prof.
Andreas Schmidt (Wyższa Szkoła Muzyki w Monachium)
as. Magdalena Hinterdobler
(Wyższa Szkoła Muzyki w Monachium)ZADANIE III - wykłady i szkolenia

Wykłady odbywają się w siedzibie Lidera projektu, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz w zgłoszonych placówkach szkolnych II st., w formie otwartych spotkań ze specjalistami wybranych branż związanych z realizacją zawodowej ścieżki kariery młodego muzyka.

wykłady zarządzania karierą muzyka
Prowadzone przez przedstawicieli czołowych światowych impresariatów muzycznych, specjalistów od procesów rekrutacji na prestiżowej studia wyższe, doświadczonych menadżerów zagranicznych instytucji kulturalnych i uznanych praktyków, zapoznają uczestników z szerszym spojrzeniem na branżę muzyki klasycznej.

szkolenia z obsługi instrumentów muzycznych
Prowadzone przez doświadczonych specjalistów w dziedzinach dopasowanych do zapotrzebowania uczniów szkół muzycznych II st., przybliżają teorytyczne i praktyczne aspekty stosowania szerokiego spektrum instrumentalium w rozwoju kariery muzyka.ZADANIE IV - praktyki zawodowe


Zwieńczenie projektu stanowią praktyki zawodowe, organizowane z udziałem czołowych pracodawców branży. W ich ramach zaplanowano szereg wydarzeń w salach nowej siedziby Lidera projektu, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

praktyki orkiestrowe
Zajęcia studiów orkiestrowych prowadzone są przez doświadczonych członków zawodowych zespołów artystycznych, z udziałem uczestników czynnych projektu.
W trakcie zajęć prowadzonych z podziałem na poszczególne partie instrumentów w paro-osobowych grupach uczestnicy zapoznają się z pracą muzyka orkiestrowego lub chórzysty z wykorzystaniem repertuaru orkiestrowego lub chóralnego. Zajęcia przybliżają umiejętność znalezienia się i efektywnej współpracy z innymi muzykami w grupie w kontekście problematyki podjęcia pracy w zawodowej orkiestrze symfonicznej, kameralnej lub zespole chóralnym, przygotowując do opanowania partii orkiestrowych reprezentatywnych dla niektórych pozycji wymaganych na przesłuchaniach wstępnych do zespołów artystycznych.

praktyki nagraniowe
Fonograficzne sesje nagraniowe prowadzone są przez czołowe polskie wydawnictwo / producenta muzyki klasycznej pod okiem profesorów projektu. Solistami nagrań stają się uczestnicy projektu reprezentujący daną klasę instrumentu, którzy zdobyli najwyższą średnią punktację w ramach projektu.

praktyki koncertowe
Dydaktyczne koncerty symfoniczne i kameralne w ramach projektu stwarzają wybranym uczestnikom czynnym projektu możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wykonawczych i predyspozycji scenicznych w zdywersyfikowanych warunkach. Pozostali uczestnicy projektu uczestniczą w koncertach w charakterze widzów lub słuchaczy wydarzeń koncertowych.

wykłady innowacyjne
Na koniec projektu jego uczestnicy otrzymują możliwość nabycia wiedzy o zaawansowanych formach realizacji zawodowej branży muzycznej, takich jak np. rynek dzieł sztuki, elektroakustyka, psychoakustyka, zastosowania technologii teleinformatycznych w kulturze, a także innych innowacyjnych modelach realizacji celów zawodowych absolwenta szkolnictwa muzycznego II st.ZADANIE V - Szkolne Ośrodki Kariery


Dopełnieniem projektu staje się udostępnienie kompleksowej dokumentacji odzwierciedlającej zgromadzoną w ramach projektu wiedzę.

Wydawnictwa dydaktyczne
Przedstawiające dokonania uczestników projektu w formie profesjonalnych nagrań studyjnych zrealizowanych przez uczestników projektu z towarzyszeniem zawodowych zespołów artystycznych i doświadczonych dyrygentów oraz ukazujące zaplecze realizacji pierwszego polskiego projektu edukacji artystycznej w historii Europejskiego Funduszu Społecznego w formie publikacji podręcznikowej.

Aplikacja on-line
Przekazująca uczestnikom dostęp do:
- ponad 600 godzin nagrań audiowizualnych
- notatek z wydarzeń
- platformy wymiany informacji z zagranicznymi instytucjami partnerskimi
- dedykowanego sprzętu profesjonalnego, w tym mistrzowskich instrumentów muzycznychPrzypominamy, iż udział w rezultatach projektu dla zarejestrowanych uczestników jest
całkowicie darmowy dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.