Europa u bram

Zapytanie ofertowe Partnera - flet

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Zapytanie ofertowe Partnera - puzon

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego puzonu Antoine Courtois Legend AC420B (37.31.22.00-0 - Puzony) wraz z fabrycznym futerałem i kompletem oryginalnych akcesoriów - szt. 1.

Zamawiający:
Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"
ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała,
KRS 0000333419, NIP: 547-211-00-75

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY INSTRUMENTÓW DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA
ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice
NIP: 633-100-53-36

Zapytanie ofertowe Partnera - klarnet

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Zapytanie ofertowe Partnera - szafa aktowa

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę szafy aktowej (metalowej) - szt. 1 (CPV 39132100-7 - Szafy na akta) wraz z montażem w biurze projektu Zamawiającego.

Zamawiający:
Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"
ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała,
KRS 0000333419, NIP: 547-211-00-75,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

GALTER Meble Biurowe i Metalowe S.C.,
90-072 Łódź, ul. Legionów 93/95,
NIP: 7272788307