Europa u bram

Zapytanie ofertowe Lidera - notebook

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Zapytanie ofertowe w formacie PDF
Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na zakup notebooka - szt. 1 (CPV 30213100-6 - Komputery przenośne) klasy Ultrabook lub porównywalnej.

Zamawiający:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice,
NIP 634-013-76-69,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

Komputronik S.A.
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 972-09-02-729