Europa u bram

mar 2014

Zapytanie ofertowe Partnera - szafa aktowa

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę szafy aktowej (metalowej) - szt. 1 (CPV 39132100-7 - Szafy na akta) wraz z montażem w biurze projektu Zamawiającego.

Zamawiający:
Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"
ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała,
KRS 0000333419, NIP: 547-211-00-75,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

GALTER Meble Biurowe i Metalowe S.C.,
90-072 Łódź, ul. Legionów 93/95,
NIP: 7272788307


Zapytanie ofertowe Lidera - szafa aktowa

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Zapytanie ofertowe w formacie PDF
Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę szafy aktowej (metalowej) - szt. 1 (CPV 39132100-7 - Szafy na akta) wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice,
NIP 634-013-76-69,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

GALTER Meble Biurowe i Metalowe S.C.,
90-072 Łódź, ul. Legionów 93/95,
NIP: 7272788307