Europa u bram

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie "Europa u bram" o zapoznanie się z dokumentacją projektu udostępnianą na niniejszej stronie.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest
wymagane do uczestnictwa w projekcie.

Rejestracja i udział w projekcie są całkowicie darmowe i nie wiążą się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony uczestnika.


Formularz zgłoszeniowy - nowa wersja

WERSJA PDF - Pobierz
Poniższe deklaracje i zgody obowiązują jedynia dla uczestników czynnych
Zadania II - Mistrzowskie warsztaty wykonawstwa muzyki klasycznej i Zadania V - Praktyki zawodowe


Deklaracja wsparcia działań promocyjnych

WERSJA PDF - Pobierz


Zgoda na uczestnictwo i transport

WERSJA PDF - Pobierz